ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.11.2018. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА


524

560

6

10

0

0

0

2

0

0

 Београд

326

407

2

44

0

1

0

0

0

0

  Панчево

85

58

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

39

88

1

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

31

55

4

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

60

62

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

35

68

12

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0


БЕОГРАД

576

790

22

44

0

1

0

0

0

0

  Краљево

148

67

3

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

22

11

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

77

100

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

173

63

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

21

115

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

90

77

6

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

117

60

29

0

0

0

0

0

0

0


КРАГУЈЕВАЦ

626

504

57

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

283

85

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

55

43

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

48

14

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

81

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

86

33

38

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

77

35

8

0

0

0

0

0

0

0


НОВИ САД

630

211

53

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

170

229

28

0

7

0

3

0

0

0

Алексинац

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

26

21

4

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

18

18

5

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

5

35

43

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

30

20

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

49

3

33

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

22

34

25

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

30

46

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

25

31

6

0

0

0

0

0

0

0

 

НИШ

375

437

154

0

7

0

3

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2731

2502

292

54

7

4

3

2

0

0

Укупно на дан
10.10.2018.
године

2732

2508

293

54

7

4

3

2

0

0

Укупно на дан
10.11.2018.

године

2731

2502

292

54

7

4

3

2

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0.03%

-0.23%

-0.34%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

524

560

6

10

0

0

0

2

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

576

790

22

44

0

1

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

626

504

57

0

0

3

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

630

211

53

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

375

437

154

0

7

0

3

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2731

2502

292

54

7

4

3

2

0

0